• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

Düğün - Nişan gibi etkinlikleri sitemizden takip edebileceksiniz.


Ödenmemeiş aidatlarınızı en kısa zamanda ödemenizi rica ederiz. 


Derneğimize katkılarınızı bekliyoruz


Tokat Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 13,5932   13,6177
EURO 15,2159   15,2433
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Burs Koşulları


YAZICIK KASABASI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÜKSEK ÖĞRETİM BURS YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği tüzüğünün “MADDE 3- DERNEĞİN AMAÇ VE ÇALIŞMALARI” doğrultusunda maddi imkanı olmayan lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine öğrenim süreçleri içerisinde genel ihtiyaçlarına katkıda bulunmak üzere burs vermektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisinde yüksek öğrenim yapan üniversite öğrencilerine verilecek bursun, işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

1. Tüzük: T.C. İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğü’nce onaylanan Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği tüzüğünü

2. Transkript: Öğrencinin dönem notlarını gösteren belgeyi ifade eder.

3. Yönetim Kurulu: Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Burs Komisyonu ve Görevleri

Madde 4- Dernek tüzüğü gereği her yeni seçilen yönetim kurulu 3 kişiden oluşan burs komisyonunu ilk resmi yönetim kurulu toplantısında dernek üyeleri arasından belirler. Komisyonda dernek yönetim kurulundan kimse bulunmaz. Komisyon kendi aralarında başkanını belirler. Komisyonun görev süresi yönetim kurulu ile aynı sürededir.

Madde 5- Komisyonun görevleri;

1) Gelen başvuruları toplanması, tasnif edilmesi ve saklanması,

2) Öğrenci ile tanışma ve yüz yüze görüşme,

3) Öğrenci hakkında bilgi toplama, tahkikat yapma,

4) Olumlu sonuç elde edilen öğrenciden bu yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen evrakları toplama,

5) Her yıl yönetim kurulunca belirlenen bütçe doğrultusunda burs miktarını belirleme,

6) Burs onayını dernek yönetim kuruluna sunma,

7) Öğrenciyi burs dönemi içerisinde takip etme,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Başvurusu

Madde 6- Burs başvuruları dernek üyelerinin talebi ile öğrenci velilerinin talebi ve öğrencinin kendi talebi ile olur. Aday öğrenci derneğe ait Burs Başvuru Belgesi’ni  (EK-1) eksiksiz doldurur ve burs komisyonuna iletir. Burs komisyonu öğrenci ile yüz yüze görüşür. Gerektiği durumlarda öğrencinin çevresinden tahkikat yapılır ve bilgi toplanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Alma Şartları

Madde 7- Aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler burs almak için müracaat etme hakkına sahiptir.

 • En az dört yıllık lisans öğrencisi olması,

 • Herhangi bir kurumdan burs almamış olması,

 • Yazıcık Beldesi kütüğüne kayıtlı ve Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi veya velisinin dernek üyesi olması

 • Sabıka kaydının bulunmaması,

 • Not ortalamasının en az 4 ve üzeri olması,

 • Ailesinin ekonomik durumunun iyi olmaması,

Değerlendirmede Dikkate Alınacak Özel Şartlar:

Yetim ve/veya öksüz olanlara öncelik verilecektir.

2-         Bu burstan mali durumunun çok zayıf olduğunu belgeleyen öğrenciler      faydalanabilecektir.

3-         Verilecek bursta hazırlık sınıfı veya 1.sınıf öğrencilerine değerlendirmede             öncelik verilecektir.

4-         Dernek bursuna daha önce burs almamış olan üniversitelerin son sınıf        öğrencileri  başvuru yapamayacaktır.

6-         Verilecek bursa bir aileden ancak bir kişi başvurabilecektir.

7-         Verilecek burstan tüm Türkiye’deki devlet üniversitelerde öğrenim gören             öğrenciler yararlanabileceklerdir.

8-         Başka yerlerden burs alanların başvuruda bulunmamaları gerekmektedir.

 

Burs İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru formu (EK-1)

 • Sabıka kaydı

 • Fotoğraf (1 Adet)

 • Öğrenci Belgesi (tasdikli ve mühürlü)

 • Ara sınıflar bir önceki yıla ait transkript (öğrenim durumu belgesi)

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • İkametgâh kâğıdı

 • Ailesinin gelirini gösteren belge 

 • Aile nüfus kayıt örneği 

 

Her akademik yıl başlarken,

- Savcılık Belgesi

- Öğrenci Belgesi

- Okul kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi

- Transkript (Bir önceki yılın)

 

 Yukarıda yazılı olan belgeler Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği merkezine elden veya kargo yoluyla iletilecektir.

 

Belgelerle İlgili Açıklamalar

1- Belgeleri eksik olanların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2- Belgelerin orijinal olması zorunlu olup, fotokopi ve faks geçerli evrak değildir.

3- Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır.

4- Gelir beyanı ile ilgili olarak;

 • Ailede çalışanların maaşını gösteren işyerinden onaylı bir yazı,

 • Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşları gösterir belge

5- Rapora bağlı sakatlık durumu ile ilgili belgelerin tasdikli örneği olmalıdır.

6- Çalışmayan anne, baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın kardeşler için herhangi bir işte çalışmadıklarını / herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadıklarını, sosyal güvenlik kurumundan gösteren belge;

 

7- Öğrencinin Başarı Durumunu Gösterir Belgeler:

 • Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için, Sınav Sonuç  Belgesi fotokopisi,         

 • Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,

 • Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için, bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;

8- Üniversiteliler için öğrenci belgesi, ara sınıftan müracaat edenler için bir önceki ders yılına ait not çizelgesi

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Burs miktarı ve burs ödemeleri:

 

Madde 7- Verilecek burs miktarı her yılın ekim ayında  yönetim kurulunca belirlenecek bütçe ile açıklanır. Bütçe doğrultusunda komisyon her öğrenci için burs miktarlarını ve burs verilecek öğrenci sayısını belirler. Burs verme her yıl kasım ayında başlar ve haziran ayında (Haziran dahil) sona erer (8 ay).

Ancak şahsen burs verip te, bu burslarını derneğimiz üzerinden geçirmek isteyen dernek üyesi veya üye olmayan yardımseverlerin ödediği burs miktarı yönetim kurulunun kararı ile onaylanır. Burs komisyonu uygun görürse bu tür burs taleplerine de dernek bütçesinden destek verebilir.

Yönetim kurulunca onaylanan burs, karar defterine öğrencinin adı, TC Vatandaşlık Numarası, burs miktarı, burs süresi ve banka hesap numarası yazılmasıyla işleme konur.

 

Bu yönetmelik Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulunun onaylamasıyla yürürlüğe girer.

 

 

DERNEK ADRESİ.
Yazıcık Kasabası Kültür ve Dayanışma Derneği
Atatürk Mahallesi 321. Sok. No:74

 

 

Telefon:

e-mail  :

--------------------------------------------------

* "Ünversite Bursu Başvuru Formu"na dosya indirme panosundan ulaşabilirsiniz.

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Eklenen Video
Günlük Gazeteler

 

Tokat Niksar Yazıcık Kasabası Derneği © Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Dernek Sitesi | Hazır Köy Sitesi
Top